Remember me

Hey

Spain

En alguna oportunidad de mi existencia, siempre he estado pensando... ... que es lo que pasara si elijo las cosas que quiero o que me hacen sentir bien, y las consecuencias de ellas y que hubiera pasado si no hubiera elegido tal cosa, sino la otra cosa y as sucesivamente. Por mas que no quiero pensar o hablar de ello siempre ocupa un lugar de mi vida, no es que odie la vida que tengo solo que a veces, pienso que no encajo casi en nada que solo soy un tipo sin importancia que no merece la felicidad de la vida, pero a veces soy tan indiferente que antepongo lo que soy a la multitud sin saber siquiera el comienzo de la sabidura, tanto que no vacilara en hacerle entender al mundo entero sobre todo a los humanos (que cada ves son mas salvajes con su hogar) que se creen la perfecta cspide de la vida, y condenan a los dems seres del universo al exilio de la perfeccin, colgndose as medallas, ttulos y seres superiores a los dems sin siquiera entender el significado de su existencia, engrandecen los actos mas repulsivos de su especie, condenan su misma familia a la pobreza, se comen entre ellos, se cazan hasta el exterminio, se hieren as mismo, se sepultan unos a otros por el control de ellos mismos, se llenan de dolor unos a otros, entre muchsimas otras cosas mas. Dios acaso el hombre no se da cuenta de su propia aniquilacin.

Todo lo que hagas en la vida sera muy insignificante, pero es muy importante que lo hagas... porque nadie mas lo har. Como cuando alguien entra en tu vida, y una parte de ti dice -no estas mnimamente preparo para esto, pero la otra parte dice -hazla tuya para siempre. (Todos ustedes), yo me pregunto, Que diras si supieras que puedes orme?, -les digo que eso siempre lo haba sabido. -te quiero... Dios cuanto te echo de menos. Quitara todo el dolor que tienes y tendrs si pudiera.

English

At one time in my life, I have always been thinking ... ... what will happen if I choose the things I want or I feel good, and the consequences of them and would have happened if I had not chosen such a thing but the other thing, and so on. As much as I do not want to think or talk about it always has a place in my life, it's not that I hate life just that sometimes, I think it does not fit much of anything I'm just a guy who does not deserve unimportant happiness of life, but sometimes I am so indifferent to anteponer what I am at the crowd without even knowing the beginning of wisdom, while not hesitate to make him understand the world especially to the humans (who each see are more wild with home) to the perfect prime of life are created, and condemn other beings in the universe into exile perfection and hanging medals, diplomas and higher beings to others without even understanding the meaning of their existence, actions magnify more repulsive of his species, doomed his own family to poverty, eat each other, are hunted to extinction, are hurt also, are buried each other for control of themselves, are filled with grief each other, among many other things. God perhaps the man does not realize his own annihilation.

Everything you do in life will be very insignificant, but it is very important that you do ... because nobody else will. Like when someone comes into your life, and a part of you says these minimally-not prepared for this, but the other part says -hazla yours forever. (All of you), I wonder, what would you say if you knew that you hear me ?, -Les I say that I had always known. God how I love you ... I miss you. Take away all the pain you have and if I could have.

Norway

P et tidspunkt i livet mitt, har jeg alltid tenkt ... ... hva vil skje hvis jeg velger de tingene jeg nsker eller jeg fler meg bra, og konsekvensene av dem og ville ha skjedd hvis jeg ikke hadde valgt noe slikt men den andre tingen, og s videre. S mye som jeg ikke nsker tenke eller snakke om den har alltid en plass i mitt liv, det er ikke det at jeg hater livet bare at noen ganger, tror jeg det passer ikke mye av noe jeg er bare en fyr som ikke fortjener uviktig lykke av livet, men noen ganger er jeg s likegyldig til antepongo hva jeg er p publikum uten selv vite det begynnelsen til visdom, mens ikke nl med gjre ham til forst verden, spesielt til mennesker (som hver ser er mer vill med hjemme) til den perfekte viktigste i livet er skapt, og fordmme andre vesener i universet i eksil perfeksjon og henger medaljer, diplomer og hyere vesener til andre uten selv forst betydningen av deres eksistens, handlinger forstrre er mer frasttende av sine arter, dmt sin egen familie til fattigdom, spise hverandre, er jaktet til utryddelse, er sret ogs, begravet hverandre om kontrollen over seg selv, er fylt med sorg hverandre, blant mange andre ting. Gud kanskje mannen ikke innser sin egen utslettelse.

Alt du gjr i livet vil vre ubetydelig, men det er svrt viktig at du gjr ... fordi ingen andre vil. Som nr noen kommer inn i livet ditt, og en del av dere sier disse minimalt-ikke forberedt p dette, men den andre delen sier -hazla din for alltid. (Alle dere), lurer jeg p, hva ville du sagt hvis du visste at du hre meg?, -Les Jeg si at jeg alltid hadde kjent. Gud hvor jeg elsker deg ... Jeg savner deg. Ta bort all smerten du har, og hvis jeg kunne ha.

====== :( ======